Ny modul – All Statistik och Analys i samma vy

Startsida Statistik och AnalysI den senaste versionen av Net-Klient har vi samlat Net-Statistik och Net-Analys i en ny modul Net-Klient – Statistik och Analys. De fasta rapporterna från Net-Analys har utökats med en ny resultatrapport Resultat för Åtgärder och Ställen. Den beskriver effekter för olika åtgärder och ställen och bygger på data från både ASI och UBÅT. Rapporten kan skapas med urval för tidsperioder, problemprofil, kön och ålder.

Läs mer om Net-Klient – Statistik och Analys här

Nu finns nya ASI Spel i Net-Klient

Den nya modulen för kartläggning och bedömning av spelproblem finns nu i Net-Klient! Formulären för ASI Spel för grundintervju och uppföljningsintervju finns att ladda ner här
Där hittar du även en preliminär version av manualen för ASI Spel med anvisningar och frågestöd. ASI Spel har utvecklats i samarbete med Socialstyrelsen och Anders Håkansson (Lunds universitet) som är den första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på just spelberoende.

Hämta manual och läs mer om ASI Spel här

Informationsträffar

Joel Kobberstad och Peter Råbe åker ut i Sverige och ger information om Net-Klient och dess möjligheter. Vi erbjuder öppna informationsträffar samt möjlighet för regioner eller nätverk till samordnade informationsträffar.
Läs mer här

 

Grundutbildning i Net-Klient

Nu finns instruktiva utbildningsfilmer som visar steg-för-steg hur du arbetar med dina klienter i Net-Klient. Vi har bl.a. lagt vikt vid instruktioner kring UBÅT och sekvens nr.10 kan vara ett stöd i hur man ska tänka vid registrering av åtgärder. Trevlig åktur!

Se filmerna här

Planering för övergången

Den 1 juni 2017 övergick Göteborgs stad till Net-Klient och blev därigenom den första kommunen. Vi kommer successivt migrera organisation för organisation fram till och med maj 2018, då övergången till Net-Klient ska vara klar för alla. Här kan du läsa om hur din verksamhet förbereder sig och vad som händer vid övergången till Net-Klient?

Skräddarsytt införande

Din verksamhet kommer snart att inplaneras för övergång från ASI-net, ADAD-net och UBÅT till det nya systemet Net-Klient. Om ni vill så kan vi erbjuda hjälp och utbildning på plats hos er. Kostnaden för detta är 7500 SEK per dag, kostnader för ev. resa och logi kan tillkomma.
Kontakta oss så vi kan skräddarsy ett upplägg som passar er.

Forte ger 9 Mkr till forskning om missbruksvårdens insatser

Vid Umeå universitet pågår ett forskningsprojekt som handlar om effekterna av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst. Projektet kommer att pågå till 2022 och nya enheter kan anmäla sitt intresse att delta fram till och med 2018. Fokus ligger på vilka insatser som ges, specifika kombinationer av insatser anpassade efter behov, och vilka av dessa kombinationer som leder till positiva behandlingsresultat – Vilka insatser fungerar bäst och främjar klientens välbefinnande?

Det är en registerstudie och enligt forskningsetiskt beslut krävs endast ett beslut om deltagande från ansvarig chef på de enheter som vill delta. Förutom ASI och UBÅT kommer studien att göra uppföljningar med hjälp av flera offentliga register som t.ex. SIS, BRÅ, SCB och Socialstyrelsens olika register. All datainsamling sker via register och data kopplas ihop av SCB vilket betyder att alla personuppgifter försvinner ur datafilerna och ersätts med ett kodnamn.

Intresserade kommuner kan kontakta Siv Nyström vid Umeå universitet siv.nystrom@socialstyrelsen.se, mobil 070-162 30 54. Forskningsledare är professor Lena Lundgren, gästprofessor på Umeå universitet. Forskningen är finansierad av Forte och godkänd av etikprövningsnämnden vid Umeå universitet.