ADAD-net och ASI-net är uppdaterade

Vi har uppdaterat ADAD-net med ny textsammanställning och fler automatiska E=Ej tillämpbar.  ASI-net har fått pdf-utskrift för ASI med tilläggsfrågor (Net-Plan) samt rättningar i Net-Plan.

Ett stort tack till er användare som skickat in de synpunkter vi haft som underlag vid uppdateringen!