ASI Net-Statistik version 2

Statistikprogrammet ASI Net-Statistik är uppdaterat. Uppdateringen innehåller bland annat möjlighet att själv välja i vilken mapp rapporter sparas, en ny knapprad på huvudmenyn för snabb åtkomst till vanliga kommandon, möjligheter att lägga ihop grupper samt färdiga rapporter med sammanställning över Kritiska frågor och Bortfall. Här nedan kan du läsa om nyheterna i detalj.  Nyheter i ASI Net-Statistik.