Net-Klient – En plattform för missbruksvården med nya möjligheter

netklient_logo_250I Net-Klient har vi samlat våra program ADAD-net, ASI-net, UBÅT, m.fl. och dess individfunktioner på ett och samma ställe. Genom Net-Klient är det möjligt för ansvariga, både handläggare och behandlande personal, att i realtid följa en klient genom hela vårdkedjan. All information gällande det aktuella klientärendet samlas naturligt i samma system och kan delas mellan beställare och utförare. Klienten blir delaktig och ingen information faller bort.

Inregistrerad data i Net-Klient används även på aggregerad nivå så att det gagnar verksamheten. Analyser, rapporter och sammanställningar tas enkelt fram via Net-Analys och Net-Statistik och resultat kan följas upp och återkopplas.