Anmäl dig till höstens utbildningar

Då vi åker ut i landet och håller samordnade utbildningar för en viss region eller nätverk, finns ibland möjlighet att boka plats även för övriga. I september håller Råbe och Kobberstad en utbildning i Net-Klient för Västra Götalands län, då vi visar och demonstrerar funktionerna i Net-Klient och programmets alla delar. Nu finns även möjlighet att anmäla sig till höstens utbildning i Net-Statistik. Boka här

Ny modul – All Statistik och Analys i samma vy

Startsida Statistik och AnalysI den senaste versionen av Net-Klient har vi samlat Net-Statistik och Net-Analys i en ny modul Net-Klient – Statistik och Analys. De fasta rapporterna från Net-Analys har utökats med en ny resultatrapport Resultat för Åtgärder och Ställen. Den beskriver effekter för olika åtgärder och ställen och bygger på data från både ASI och UBÅT. Rapporten kan skapas med urval för tidsperioder, problemprofil, kön och ålder.

Läs mer om Net-Klient – Statistik och Analys här

Nu finns nya ASI Spel i Net-Klient

Den nya modulen för kartläggning och bedömning av spelproblem finns nu i Net-Klient! Formulären för ASI Spel för grundintervju och uppföljningsintervju finns att ladda ner här
Där hittar du även en preliminär version av manualen för ASI Spel med anvisningar och frågestöd. ASI Spel har utvecklats i samarbete med Socialstyrelsen och Anders Håkansson (Lunds universitet) som är den första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på just spelberoende.

Hämta manual och läs mer om ASI Spel här

Informationsträffar

Joel Kobberstad och Peter Råbe åker ut i Sverige och ger information om Net-Klient och dess möjligheter. Vi erbjuder öppna informationsträffar samt möjlighet för regioner eller nätverk till samordnade informationsträffar.
Läs mer här

 

Grundutbildning i Net-Klient

Nu finns instruktiva utbildningsfilmer som visar steg-för-steg hur du arbetar med dina klienter i Net-Klient. Vi har bl.a. lagt vikt vid instruktioner kring UBÅT och sekvens nr.10 kan vara ett stöd i hur man ska tänka vid registrering av åtgärder. Trevlig åktur!

Se filmerna här

Planering för övergången

Den 1 juni 2017 övergick Göteborgs stad till Net-Klient och blev därigenom den första kommunen. Vi kommer successivt migrera organisation för organisation fram till och med maj 2018, då övergången till Net-Klient ska vara klar för alla. Här kan du läsa om hur din verksamhet förbereder sig och vad som händer vid övergången till Net-Klient?