Införandet av Net-Klient

Med början hösten 2017 kommer Net-Klient att införas för alla våra kunder och ersätter därmed många av våra tidigare program.
Information om tid för migrering kommer att gå ut till var och en av våra kunder.

Ni är välkomna att kostnadsfritt anmäla er till någon av höstens informationsträffar då vi åker ut i landet, presenterar Net-Klient och informerar om övergången. Tillfällena har begränsat antal platser, att delta är kostnadsfritt (inkl. kaffe + tilltugg), men anmälan är bindande. Boka en plats här

Förberedelser

  • Ta del av vår webbaserade grundutbildning i Net-Klient här.
  • Utse en eller flera lokala administratörer. En nyhet i Net-Klient är rollen ”Lokal administratör”. Denna roll möjliggör att ni själva kan administrera er verksamhet i Net-Klient.
  • Har ni frågor tveka inte att ringa eller maila.
  • När ni fått information om tid för migrering, bekräfta till Råbe & Kobberstad att ni är redo samt informera er personal.

Genomförandet

  • Meddela Råbe & Kobberstad vem/vilka som utsetts till lokal administratör.
  • Nuvarande datastöd stängs på övergångsdatumet kl 08.00.
  • Datat organiseras, konverteras och överförs.
  • Nya Net-Klient är tillgängligt så snart överföringen är klar.
  • Råbe & Kobberstad ger utbildning/stöd till de som är lokala administratörer
  • Den lokala administratören uppdaterar aktuell användarlista med mobilnummer och e-postadresser.

Vad händer med ert nuvarande ASI-net/ADAD-net avtal?

Ert nuvarande avtal övergår automatiskt till ett Net-Klient avtal.

Nya avtalsvillkor sänds ut till er i samband med fakturering minst en månad före ny avtalsperiod.

Önskas avtal med villkor till specifik postadress eller e-post kan Lokal administratör eller verksamhetsansvarig begära ut det.

Vad händer om ni inte gör någonting?

Ej migrerade kunder som använder Råbe & Kobberstads nuvarande datastöd för ASI, UBÅT och ADAD migreras till Net-Klient maj 2018. Era licenserade användare kommer att ha tillgång till Net-Klient istället för nuvarande datastöd.

 

Har Ni frågor kring Er övergång till Net-klient eller om ert avtal ring eller skicka e-post.