Samarbete

Socialstyrelsen-122x80 Socialstyrelsen
RK har ett kontinuerligt samarbete med Socialstyrelsen kring ASI när det gäller revidering av formulär och framtagning av nya rapporter. Tidigare har RK i Socialstyrelsens regi tagit fram kravdokument och gjort prototyp för BBIC IT systemet.
stat-inst-116x80 Statens institutionsstyrelse
Använder idag ADAD systemet för LVU-vården, SiSDOK systemet för LVM-vården. Service och utvecklingsavtal skrivs årligen.
Stephen-Wicks-AB Stephen Wicks AB
Utbildare i ASI-metoden och återförsäljare av ASI-net och ADAD-net. Driver tillsammans med RK utbildningsprojektet Learning Transfer och Förändringsforum.
umu_logo-82x80 Umeå Universtitet
Har fått tillgång till ASInet och ADADnet för att använda dessa i forskningssyfte. Net-Analys är ett samarbete med professorerna Bengt-Åke och Kerstin Armelius, med syftet att möjliggöra kartläggning och analys av förändringar avseende klienter som intervjuats med ASI-metoden.
coyne_wicks-110x80 Thomas Coyne
Thomas Coyne, med doktorsexamen från Columbia University, har arbetat med ASIs utveckling, implementation och träning sedan 1993. Han är en erfaren utbildare angående korrekt administration och tillämpning av ASI. Thomas har samarbetat med RK under utvecklingen av Net-Plan, som är ett verktyg att sortera och strukturera ASI-information.
compose_logga_rgb_50mm-160x46 Compose IT
Råbe & Kobberstads driftleverantör.