Utbildning

När ni tecknar ett avtal med oss erbjuder vi en telefonutbildning där vi går igenom programmets alla delar och funktioner. En telefongenomgång brukar ta ca 30-45 minuter och ni får självklart hjälp med att installera Citrix-klienten och inloggning om ni behöver. Ta kontakt med oss för att boka en utbildning i ASI-net, UBÅT eller ADAD-net. Det finns även möjlighet att delta i våra planerade utbildningstillfällen.

Planerade utbildningar i Net-Statistik

När enheten efter en tid har byggt upp en databas med ärenden kan man anmäla sig till en utbildning i statistikverktyget Net-Statistik. Utbildningarna i tabellen nedan ingår i licenskostnaden. De planerade utbildningarna i Västerås kan ni alltså komma till utan extra kostnad. Boka här nedan.

Om ni vill att vi kommer ut till er och håller utbildning på plats, så tar vi ut en kostnad på 7500 kr per dag, samt ersättning för resa och eventuellt boende. Meddela oss ert intresse här

Datum/Tid Event
2017-11-14
10:00 - 15:00
Utbildning Net-Statistik
Västerås, Aros Congress Center

 

ASI webbutbildning (metoden ASI)

Socialstyrelsens ASI webbutbildning riktar sig till dig som gått den lärarledda utbildningen och vill repetera dina kunskaper. Webbutbildningen kan också användas som en introduktion, men den ersätter inte den lärarledda utbildningen som krävs för att använda ASI-intervjun.

Efter genomförd utbildning har du som deltagare fått en förståelse för hur ASI-intervjun ska genomföras och hur informationen kan användas. Webbutbildningen är i första hand avsedd för självstudier framför datorn och beräknas då ta cirka 2–3 timmar. Du kan ta del av utbildningen ett obegränsat antal gånger.

Här finns utbildningen

www.kunskapsguiden.se

www.socialstyrelsen.se

Läs mer om utbildningen här