ADAD-net

ADAD-net är ett webbaserat datorstöd för att underlätta arbetet med ADAD-metoden och för att bygga upp en databas som kan användas i behandlingsplanering, verksamhetsanalyser, rapportering och forskning. ADAD-net tillgodoser de olika behov som den unge, handläggaren och verksamhetsansvarige har.