ADAD-intervjun

ADAD är en strukturerad intervjumetod för bedömning av ungdomars problematik och syftar till att utveckla och förbättra ungdomsvården. ADAD är uppbyggt på intervjuer med ungdomar vid inskrivning, utskrivning och efter behandling. Ungdomarna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med.
Råbe och Kobberstad har utvecklat ADAD-net som är en programvara och databas där intervjuerna matas in och kan användas i klientarbete och statistik. ADAD-net använder i dag Statens institutionsstyrelses version av ADAD men det är en Socialtjänstversion under utveckling som vi kommer att bygga in i ADAD-net under 2008. Beroende på verksamhet och behov kommer det vara möjligt att välja vilken version som ska användas.

Angående frågor kring ADAD-metoden:
Besök Statens Institutionsstyrelses hemsida:
http://www.stat-inst.se/forskning-och-utveckling/adad-och-dok/adad/

Information om ADAD: Stefan.Nordqvist@stat-inst.se