ASI-net

ASI-net är ett webbaserat datorstöd för att underlätta arbetet med ASI-metoden och för att bygga upp en databas som kan användas i behandlingsplanering, rapportering och forskning. ASI-net tillgodoser de olika behov som den enskilde klienten, handläggaren och verksamhetsansvarige har.

Programmet används idag av 200 kommuner och innehåller stöd för inmatning av Grund- och Uppföljningsintervjuer, löpande textsammanställning och skattningsdiagram. Under åren har en omfattande och rikstäckande databas byggts upp och detta möjliggör statistiska jämförelser mellan den egna verksamheten och övriga Sverige.

Våra datorprogram är utvecklade under många år i nära samarbete med socialstyrelsen (IMS), metodexperter och användare. Utvecklingen pågår fortlöpande, nya rapporter och verktyg läggs till och programmen uppdateras när metoden  revideras. Det gör att ASI-net är väl utprövat i olika verksamheter och lätt att använda. Personkänslig information behandlas med samma säkerhetsrutiner och teknik som hos banker.