ASI-intervjun

ASI är en strukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och narkotika- relaterade problem. ASI-intervjun utvecklades i början på 1970-talet av den amerikanske missbruksforskaren Tom McLellan och hans kollegor vid universitet i Philadelphia. Råbe och Kobberstad var på besök i Philadelphia 2005 och tog del av det pågående forsknings- och utvecklingsarbetet. I dag är ASI-intervjun översatt till ett stort antal språk och används i många länder. 2007 reviderade Socialstyrelsen (IMS) den svenska versionen av ASI.

Angående frågor kring ASI-metoden:
Besök Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/asi-intervjun/

Kontaktpersoner på Socialstyrelsen:
Anitta Litvinov, 075-247 32 34
Siv Nyström, 075-247 30 54

Du kan också läsa mer om metoden ASI och se filmsekvenser med exempel på Learning Transfer