Net-Analys

Net-Analys är en unik missbruksdatabas baserad på ASI-data och är ett samarbete mellan professorerna Bengt-Åke och Kerstin Armelius och Råbe och Kobberstad.

Den nya rapportfunktionen gör det möjligt att se vad som utmärker den egna enheten, jämfört med övriga som ingår i Net-Analys och vilka förändringar som skett mellan ASI Grundintervju och Uppföljning. Det enda som krävs för att få en utförlig textsammanställning med figurer och tabeller är att man trycker på knappen ”Skapa Rapport”. Rapporten kan sedan sparas på den egna hårddisken.

Se här ett exempel på en verksamhetsrapport skapad i Net-Analys (PDF)

Net-Analys finns tillgängligt för alla verksamheter som har tillgång till statistik-verktyget i ASI-net och ingår i den vanliga licenskostnaden (innebär ingen ökad kostnad). Dock krävs det att verksamheten har lämnat ett godkännande att ingå i databasen Net-Analys.

Vill er verksamhet kunna använda er av den nya rapportfunktionen, så kontakta oss så sänder vi kompletteringsavtalet.