Learning Transfer

En kunskapskälla och referenspunkt för ASI-metoden och andra metoder

Webbsidan Learning Transfer är ett samarbete mellan Beacon och Råbe & Kobberstad. Beacon drivs av Steve Wicks, socionom och leg. psykolog med flera års erfarenhet av att arbeta med beroendepatienter både i England och i Sverige.
På Learning Transfer har vi samlat information om olika metoder och instrument. Här finns blanketter och hjälpmedel, verktyg som t.ex. självskattningsinstrumentet IDS-100, AUDIT, filmer om 12-stegs metoden, hepatit, mm. Här kan du också se filmsekvenser med exempel på hur du intervjuar och arbetar med klienten. Du kan få tips på olika strategier, få svar på hur du använder en viss fråga och hur du ställer den till klienten.

Välkommen till Learning Transfer!

filmstrip3-150x150