UBÅT

Datastöd för Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder för ASI-användare

UBÅT och Net-Plan är två datastöd som tillsammans med ASI ger en beskrivning av klientens hela ärende. Från ASI Grund, rekommendation av vårdnivå i Net-Plan, via påbörjade och avslutade åtgärder i UBÅT, till en ASI-Uppföljning där allt sammanställs och resultatet kan avläsas på klientens problemnivåer.

UBÅT är tillgängligt för alla som använder Net-Klient och innebär att man systematiskt kan beskriva och följa upp varje åtgärd som en klient erhåller. I manualen för UBÅT förklaras hur man registrerar och beskriver åtgärder, samt ges förslag till preciseringar för varje åtgärd. De fasta rapporterna från Net-Analys har utökats med en ny resultatrapport: Resultat för Åtgärder och Ställen, som beskriver effekter för olika åtgärder och ställen och bygger på data från både ASI och UBÅT. Rapporten kan skapas med urval för tidsperioder, problemprofil, kön och ålder. Formuläret UBÅT är utvecklat av Bengt-Åke och Kerstin Armelius, professorer emeriti vid Institutionen för Psykologi i Umeå, nu verksamma i Institutet för klinisk psykologi i Umeå.

Genom att koppla samman UBÅT med ASI kan man på sikt besvara många frågor som är centrala i missbruksvård som t.ex. Har åtgärderna någon effekt på problemnivåerna i ASI? Finns det kombinationer av åtgärder som är mer eller mindre effektiva? Vilka åtgärder är mer effektiva för olika grupper av klienter? Finns det åtgärder som är ineffektiva eller ger negativa effekter?

Utan koppling till ASI kan man ändå med hjälp av åtgärdsformuläret UBÅT besvara många viktiga frågor i missbruksvård, t.ex. Vilka åtgärder får klienterna? Vilken omfattning och intensitet har olika åtgärder? Vad tycker klienter och handläggare om de åtgärder som klienten fått? Det går också att kartlägga åtgärder för en enskild klient.

 

Formulär och manual för UBÅT (PDF)

Formulär UBÅT v.3

Manual till UBÅT

Läs mer om UBÅT på Ubåtsnytt (här) som är en hemsida för nyheter och rapporter från ASI och Ubåt som drivs av Bengt-Åke och Kerstin Armelius. På deras sida bjuder t.ex. Täby och Södertälje kommun på verkliga rapporter från sin verksamhet och du kan även ladda hem åhörarkopior från Bengt-Åkes och Kerstins presentationer.