UBÅT

Ett nytt datastöd för Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder för ASI-användare

UBÅT och Net-Plan är två nya datastöd som tillsammans med ASI-net ger en beskrivning av klientens hela ärende. Från ASI grund, rekommendation av vårdnivå i Net-Plan, via påbörjade och avslutade åtgärder i UBÅT, till en ASI-Uppföljning där allt sammanställs och resultatet kan avläsas på klientens problemnivåer.

UBÅT är tillgänglig för alla som använder ASI-net och innebär att man systematiskt kan beskriva och följa upp varje åtgärd som en klient erhåller. Datastödet för UBÅT ligger nu med en egen ikon på vår portalsida, och i programmet finns en manual som förklarar hur man går tillväga för att mata in och ta ut data kring åtgärder för sina klienter. För varje klient kan man ta ut en textsammanställning kring de åtgärder klienten fått. Man kan också öppna en lista med en enhetens samtliga åtgärder. Vi arbetar dessutom för att ta fram en enhetsrapport motsvarande rapporten i Net-Analys och där även data från ASI ingår. Formuläret UBÅT är utvecklat av Bengt-Åke och Kerstin Armelius, professorer emeriti vid Institutionen för Psykologi i Umeå, nu verksamma i Institutet för klinisk psykologi i Umeå.

Genom att koppla samman UBÅT med ASI kan man på sikt besvara många frågor som är centrala i missbruksvård som t.ex. Har åtgärderna någon effekt på problemnivåerna i ASI?  Finns det kombinationer av åtgärder som är mer eller mindre effektiva? Vilka åtgärder är mer effektiva för olika grupper av klienter? Finns det åtgärder som är ineffektiva eller ger negativa effekter?

Utan koppling till ASI kan man ändå med hjälp av åtgärdsformuläret UBÅT besvara många viktiga frågor i missbruksvård, t.ex. Vilka åtgärder får klienterna? Vilken omfattning och intensitet har olika åtgärder? Vad tycker klienter och handläggare om de åtgärder som klienten fått? Det går också att kartlägga åtgärder för en enskild klient.

Formulär och manual för UBÅT (PDF)

Formulär UBÅT v.3

Manual till UBÅT

 

Läs mer om UBÅT på Ubåtsnytt som drivs av Bengt-Åke och Kerstin Armelius.