Vi utvecklar IT-stöd
För missbruksvård och vård av unga med problem.Våra dataprogram för bl.a. ASI, ADAD och ADDIS är väl utprövade i
olika verksamheter och lätta att använda