Stöd för initial vårdplanering – NetPlan

Nu är det nya verktyget NetPlan driftsatt och klart att användas av våra användare i ASInet. Verktyget är ett stöd i den initiala vårdplaneringen och underlättar val av vårdnivå, samt omfattning av vården.

Läs mer