Nu finns en ny funktion i Net-Analys

Vi har uppdaterat statistikverktyget Net-Analys med en ny funktion. Det är nu möjligt att jämföra och utvärdera vad som utmärker klienterna inom den egna enheten jämfört på två olika tidsperioder – jämför och se skillnader mellan två år, tex år 2011 jämfört med år 2012! Du kan nu också jämföra ASI-information beroende av storlek på bostadsort i landet – du har nu möjlighet att jämföra din egen ort med tex jämnstora orter.

Du som har statistikbehörighet loggar in i Net-Analys med samma användarnamn och lösenord som i ASI-Net.