Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende finns på Socialstyrelsens hemsida

ASI och ADAD behåller sin höga rekommenderingsgrad i de nya riktlinjerna!

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-2

Socialstyrelsen har även lagt ut en bra sida för sökning i riktlinjerna, den hittar du här: http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna