Nu finns en Förenklad ASI-rapport i Net-Analys

Vi har uppdaterat Net-Analys med en förenklad version av den fasta rapporten. Den nya rapporten är kortare och enklare att tolka än den fullständiga. Du som har statistikbehörighet loggar in i Net-Analys med samma användarnamn och lösenord som i ASI-Net. Du kan välja mellan ”Förenklad rapport” och ”Fullständig rapport” på sidan där du skapar rapporter.

I Net-Analys är det enkelt att jämföra och utvärdera vad som utmärker ASI-intervjuerna inom den egna enheten. I rapporten kan du välja att jämföra materialet vid din egna enhet med cirka 38 000 intervjuer vid 315 enheter inom 223 kommuner/behandlingshem i Sverige. Du kan även välja att göra jämförelser mellan två olika tidsperioder på egna enheten eller utifrån storlek på bostadsort i landet.