Direkt från Net-Klient – Missbruksutredning för socialtjänsten baserad på ASI

Råbe & Kobberstad har uppdaterat Net-Klient till 1.2 med flera bra funktioner. Nu finns möjlighet att skapa t.ex. utredningar med hjälp av en mall, liknande som man kan arbeta med mallar i t.ex. Word. Om utredningsmallen baseras på en ASI Grundintervju fylls den med textsammanställningar från ASI och Net-Plan och kan sparas på tidslinjen.