Resultat och Analys för verksamheten

Startsida Statistik och AnalysI Net-Klient finns alla rapport- och analysverktyg samlade i modulen Statistik och Analys. De fasta rapporterna från Net-Analys beskriver effekter för olika åtgärder och ställen och kan skapas med urval för tidsperioder, problemprofil, kön och ålder. De bygger på data från både ASI och UBÅT. Nu finns även rapporten Åtgärder och skattningar, som är en sammanställning över registrerade åtgärder.

Läs mer om Net-Klient – Statistik och Analys här