Systematisk uppföljning i socialtjänstens missbruksvård visar på förbättring och ”bot” bland klienter med olika stora problem!

I Ubåtsnytt nr 12 används begreppen förbättring/försämring och bot (klinisk signifikans) för att beskriva hur det gått för klienter med olika stora problem före åtgärderna. Ungefär hälften av de som fick någon åtgärd hade stora eller mycket stora problem med alkohol före åtgärderna. Vid uppföljningen hade ca 80% procent i den gruppen minskat sina problem med alkohol på ett statistiskt säkerställt sätt. Mer oväntat var att drygt 40% bland de med stora alkoholproblem också blivit helt problemfria eller ”botade”. Resultaten för problem med narkotika och psykisk hälsa visar att de som hade stora eller mycket stora problem före åtgärderna hade ett liknande resultat efter åtgärder, där ca 75% var förbättrade och 30% var ”botade”. De som vi här benämner ”botade” har alltså gått från att ha haft stora problem till att bli problemfria, vilket brukar kallas för en kliniskt signifikant förbättring.

Med systematiskt arbete uppföljningsarbete i missbruksvården kan vi successivt utveckla kunskap om vilka åtgärder som leder till förbättring och/eller bot för klienter med olika nivåer av problem.