Information och utbildning i Net-Klient för Västra Götaland

Laddar Karta...

Datum/Tid
2018-09-05
Hela dagen

Plats
Kommunhuset i Skärhamn, Tjörn

Kategorier


Välkommen att anmäla dig till vår utbildning gällande Net-Klient.

Under dagen demonstrerar Råbe & Kobberstad hur man använder Net-Klient, samt visar hur man tar fram verksamhetsrapporter och resultatrapporter från Net-Analys.

Arbeta i Net-Klient
Råbe och Kobberstad visar och demonstrerar funktionerna i Net-Klient och programmets alla delar. Vi visar fördelarna med tidslinjen, dokumenthanteraren med bl.a. utredningsmallar (ex missbruksutredning för socialtjänsten baserad på ASI), funktionen att dela information på ett säkert sätt inne i systemet, uttag från Net-Klient m m.

Net-Plan
Beslutstöd är ett verktyg i Net-Klient som på individnivå underlättar val av vårdnivå och omfattning av vård baserat på ASI-Grundintervju med tilläggsfrågor. Vi visar hur man kan lägga till information med hjälp av verktyget, samt hur man tar fram (och sparar) Net-Plan rapporten.

UBÅT
Genomgång hur man lägger upp nya ställen samt hur man registrerar åtgärder kopplat till tolkningar från manualen.

Net-Kom att dela och samverka kring en klient.
Händelser och information, som t ex en ASI-intervju, kan delas med en annan enhet eller en extern utförare.

Statistik och Analys, Stöd för verksamheten
Vi visar de fasta rapporter som enkelt går att få ut genom Net-Analys. T ex en automatisk beskrivning och uppföljning av den egna verksamhetens klienter (verksamhetsrapport). Vad utmärker den egna verksamheten jämfört med övriga? Samt resultatrapporten Resultat för Åtgärder och Ställen där effekter, brukarskattningar och handläggarskattningar för alla åtgärder och ställen redovisas. Rapporten bygger på data från både ASI och UBÅT och kan skapas med urval för tidsperioder, problemprofil, kön och ålder.

Kaffe och smörgås serveras, var och en betalar sin egen lunch.

Plats: Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn
Tid: 09:00-16:00

Kontaktperson och sammankallande är
Christina Fix Gustafsson
Tjörns kommun
0304-60 10 00 vxl, 0304-60 10 99 direkt
christina.fix.gustafsson@tjorn.se

Bokning

Bokningen är stängd för detta event.