Net-Klient

Net-Klient är Råbe & Kobberstads nya system som samlar alla metoder och intervjuer i ett och samma program. Detta ger nya möjligheter för våra användare att följa upp och hantera klienter.

Här kan du se utbildningsfilmer som visar hur du arbetar med klientärenden i Net-Klient

Klientärende

I Net-Klient inför vi begreppet ”Klientärende”. I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient, intervjuer, åtgärder, dokument och anteckningar under en vårdkedja. En klient kan ha flera klientärenden om man så önskar.

Dela klientärenden

I Net-Klient finns det möjlighet att dela ut ett klientärende eller enstaka händelser i ett klientärende till andra enheter eller vårdgivare som samarbetar kring en vårdinsats. Detta gör samarbetet mellan beställare och utförare mycket enkelt och det ger alla parter en aktuell och korrekt bild av klientens situation. Beställaren kan då även delegera ut arbetsuppgifter till utföraren och se status på dessa i realtid. Ett klientärende kan även byta ägare i de fall som en klient flyttar geografiskt. Klienten får då med sig alla tidigare händelser och klientärenden till sin nya hemvist och kan då fortsätta vårdkedjan oavbrutet.

Tidslinjen

En ny funktion i Net-Klient är tidslinjen. Denna ger en snabb kronologisk bild över alla händelser som har skett och som planerats att ske i ett eller flera klientärenden gällande en klient. Detta ger handläggaren möjlighet att snabbt bilda sig en uppfattning över vad som har gjorts och kommer att göras för en klient. Utifrån tidslinjen går det sedan att redigera befintliga händelser eller skapa nya.

Tidsaxeln i Net-Klient

Mobilt gränssnitt

Net-Klient erbjuder ett traditionellt Windowsgränssnitt via Citrix. Ett intensivt arbete pågår även med att utveckla hela Net-Klient till webben, d.v.s ett webbaserat gränssnitt anpassat för dator och mobila enheter såsom t.ex. surfplattor (oavsett plattform). Detta ger nya möjligheter att arbeta närmare klienten på ett enkelt sätt. Denna utveckling är i sitt slutskede men kräver omfattande testning, då det handlar om ett helt nytt gränssnitt. Vi hoppas att kunna släppa det mobila webbgränssnittet under 2019.

Säkerhet

Systemet använder sig givetvis av modern teknik för att skydda och säkerställa att informationen inte hamnar i orätta händer. Det erbjuder även tvåstegsverifiering vid inloggning. Alla väsentliga transaktioner i systemet loggas för full spårbarhet.
Läs mer om Net-Klient i relation till dataskydd och den nya dataskyddsförordningen här

Lokal administratör

En ny möjlighet i Net-Klient är att våra kunder har möjlighet att utse en användare som får utökade behörigheter för att själva administrera användare i sin egen organisation. Det innebär att enklare uppgifter som att återställa lösenord, underhåll av användare, genomföra gallring m.m. kan utföras av egen personal om så önskas. Råbe & Kobberstads support hjälper givetvis också till med detta även i framtiden.