Kvalitet och miljö

Kvalitet

Råbe & Kobberstads framgång består i att kvalitetssäkra varje arbetsprocess i ett projekt. Det handlar om att planera och organisera projektet, knyta nödvändig kompetens samt arbeta fram beslutsrutiner. Arbetsmodeller som vi ofta tillämpar är iterativa så som ”prototyping” där arbetet sker och förankras i nära samarbete mellan beställare och leverantör.

En prototyp är ett medel för kommunikation, där användbarhetstester ger oss ovärderlig återkoppling. Prototyper och användbarhetsutvärderingar utgör tillsammans ett kraftfullt verktyg för att se att prototypen är ett steg i rätt riktning mot det slutgiltiga systemet. Utvärderingar av prototyper genom exempelvis användbarhetstester är ett sätt att verifiera lösningsidéer och upptäcka och kartlägga användbarhetsproblem i prototypen. Resultatet från användbarhetsutvärderingarna utgör ett underlag för omdesign och förbättringar vid vidareutveckling av prototypen.

Delaktighet ifrån såväl beställare, användare och övriga projektmedlemmar är viktigt för oss. Att få höra användarnas reaktioner, kommentarer och frågor ger oss större förståelse för användarnas problem och situation.

Vi håller en hög kvalitet på våra produkter och det är uppskattat av våra kunder att vi på ett innovativt och positivt sätt stimulerar våra kunder till att ta till sig nya databaserade arbetsmetoder. I samband med införandet ställer vi höga kvalitetskrav på godkänd utbildningsnivå, vikten av att uppnå god datakvalitet i arbetet, etc.

Vi gör oss också kända på konferenser och i andra sammanhang genom att vår personal på ett unikt sätt kan förstå kunden och föra en konstruktiv dialog. Denna vilja och förmåga att förstå kunden är nog den viktigaste drivkraften för att uppnå en god kvalitet i arbetet.

Miljö

Råbe & Kobberstad ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet. Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav som vi berörs av, samt agera med samhällets och kundernas krav och förväntningar avseende miljö.