Samarbete

Socialstyrelsen-122x80 Socialstyrelsen
RK har ett kontinuerligt samarbete med Socialstyrelsen kring ASI när det gäller revidering av formulär och framtagning av nya rapporter. Tidigare har RK i Socialstyrelsens regi tagit fram kravdokument och gjort prototyp för BBIC IT systemet.
stat-inst-116x80 Statens institutionsstyrelse
Använder idag ADAD systemet för LVU-vården, SiSDOK systemet för LVM-vården. Service och utvecklingsavtal skrivs årligen.
Stephen-Wicks-AB Stephen Wicks AB
Utbildare i ASI-metoden. Driver tillsammans med RK utbildningsprojektet Learning Transfer och Förändringsforum.
Umeå universitet Umeå Universtitet/IKP AB
Har fått tillgång till anonymt ASI och ADAD data för att använda detta i forskningssyfte. Net-Analys är ett samarbete med professorerna Bengt-Åke och Kerstin Armelius, med syftet att möjliggöra kartläggning och analys av förändringar avseende klienter som intervjuats med ASI-metoden.
Proact logo Proact
Råbe & Kobberstads driftleverantör.