ASI Net-Statistik version 2

Statistikprogrammet ASI Net-Statistik är uppdaterat. Uppdateringen innehåller bland annat möjlighet att själv välja i vilken mapp rapporter sparas, en ny knapprad på huvudmenyn för snabb åtkomst till vanliga kommandon, möjligheter att lägga ihop grupper samt färdiga rapporter med sammanställning över Kritiska frågor och Bortfall. Här nedan kan du läsa om nyheterna i detalj.  Nyheter i ASI Net-Statistik.

ADAD-net och ASI-net är uppdaterade

Vi har uppdaterat ADAD-net med ny textsammanställning och fler automatiska E=Ej tillämpbar.  ASI-net har fått pdf-utskrift för ASI med tilläggsfrågor (Net-Plan) samt rättningar i Net-Plan.

Ett stort tack till er användare som skickat in de synpunkter vi haft som underlag vid uppdateringen!

Förändringarna i ASI-formulär 2013 är införda i ASI-net

I samband med Socialstyrelsens aktuella omtryckning av ASI-manualen 2013 har några förändringar i ASI-formulären tillkommit. Dessa förändringar är nu införda i ASI-net.

  •  Förändringarna är i korthet:
  •  En ny fråga under Familj och umgänge har lagts till:”Hur många barn är under 18?”
  •  För frågan ”Hur bor du?” har svarsalternativen formulerats i enlighet med den terminologi som Socialstyrelsen föreslår.
  •  Listan över narkotiska preparat har fått en ny utformning. I frågorna om de olika preparaten används nu namnet på huvudsubstansen. Benämningar för produkt eller fabrikat har införts – till exempel har ”Subutex” ersatts av ”Buprenorfin”.

Under området Psykisk hälsa har frågan om depression blivit omformulerad. Nya formuleringen är ”Har du varit allvarligt deprimerad?”

Manualen och de nya formulären finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-1 En detaljerad beskrivning av förändringarna finns i manualens Bilaga 1, på sidan 82.

Nu finns en ny funktion i Net-Analys

Vi har uppdaterat statistikverktyget Net-Analys med en ny funktion. Det är nu möjligt att jämföra och utvärdera vad som utmärker klienterna inom den egna enheten jämfört på två olika tidsperioder – jämför och se skillnader mellan två år, tex år 2011 jämfört med år 2012! Du kan nu också jämföra ASI-information beroende av storlek på bostadsort i landet – du har nu möjlighet att jämföra din egen ort med tex jämnstora orter.

Du som har statistikbehörighet loggar in i Net-Analys med samma användarnamn och lösenord som i ASI-Net.

Notering


Vi utvecklar IT-stöd
För missbruksvård och vård av unga med problem.Våra dataprogram för bl.a. ASI, ADAD och ADDIS är väl utprövade i
olika verksamheter och lätta att använda