Bokningsbara utbildningstillfällen

Planerade ADAD-utbildningar

ADAD är ett instrument inom ungdomsvård för behandlingsplanering, utvärdering,Screening och kvalitetssäkring. Instrumentet rekommenderas av Socialstyrelsen.

Vi samarbetar med Waitong Utbildning och mer information finns på deras hemsida eller genom kontakt med kursledare Niklas Waitong.

 

Planerade ASI-utbildningar

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem tillsammans med klienten. För att använda ASI-metoden krävs utbildning. Utbildningen omfattar fyra kursdagar (2+1+1) där fjärde dagen handlar om uppföljningsintervjun. Ett viktigt moment under utbildningen är att kursdeltagaren själv genomför en ASI-intervju och skickar till kursledaren för bedömning. Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

Råbe & Kobberstad anordnar grundutbildningar i ASI med kursledare Lotta Johansson. Välkommen att boka plats nedan

Inga planerade utbildningar för tillfället

 

Planerade utbildningar i Net-Statistik

När enheten efter en tid har byggt upp en databas med ärenden kan man anmäla sig till en utbildning i statistikverktyget Net-Statistik.

I Net-Statistik arbetar man med sina ASI- eller ADAD-data och skapar tabeller och diagram som kan användas till att bygga upp en rapport med det inbyggda rapportverktyget. Resultaten kan sparas för att uppdateras vid ett senare tillfälle, vilket gör det enkelt att sammanställa kontinuerliga årsrapporter som beskriver den egna verksamheten. Det finns även ett antal fasta rapporter som går att ladda ner och öppnas i Word. De inmatningar man gjort i ASI eller ADAD förs över till Net-Statistik varje natt och finns tillgängliga i Net-Statistik dagen därpå.

Utbildningarna i tabellen nedan ingår i licenskostnaden. De planerade utbildningarna i Västerås kan ni alltså komma till utan extra kostnad. Boka här nedan.

Om ni vill att vi kommer ut till er och håller utbildning på plats, så tar vi ut en kostnad på 7500 kr per dag, samt ersättning för resa och eventuellt boende. Meddela oss ert intresse här

Inga planerade utbildningar för tillfället

Andra planerade utbildningar i Net-Klient

Utbildningarna i tabellen nedan ingår i licenskostnaden. Boka här nedan.

Inga planerade utbildningar för tillfället