Utbildning Net-Klient

Varje användare behöver få en bra utbildning för att kunna använda Net-Klient på ett effektivt sätt. Se nedan vad vi erbjuder i utbildning och stöd

För nya användare i datastödet Net-Klient finns en webbutbildning som består av ett antal utbildningsfilmer. Genom att se filmsekvenserna ges en grundläggande förståelse i hur man använder Net-Klient och vilka möjligheter datastödet erbjuder Visa grundutbildningsmaterial

För mer vana användare av Net-Klient så erbjuds även vidareutbildningar: Vidareutbildningsmaterial

Vi erbjuder även, vid behov, utbildningar i våra system eller i de olika metoder som ingår i Net-Klient. När de finns tillgängliga ligger de under under länken: Bokningsbara utbildningar

ASI och Metodstöd

Som ett komplement erbjuder vi även utbildning i ASI och metodstöd. Kontakta oss för att klargöra era behov, så skapar vi tillsammans ett upplägg för er.

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem i samarbete med klienten. På ASI-utbildningen får deltagarna lära sig använda intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjuteknik. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens version ASI Grund 2007, uppdaterad mars 2017.
Emil Wijk är certifierad utbildare med rätt att dela ut utbildningsbevis. Utbildningen sker under fyra heldagar fördelade på tre tillfällen.

Här kan du läsa mer om ASI-metoden

 

ADAD och Metodstöd

ADAD är ett instrument inom ungdomsvård för behandlingsplanering, utvärdering,Screening och kvalitetssäkring. Instrumentet rekommenderas av Socialstyrelsen.

Vi samarbetar med Waitong Utbildning.

Mer information finns på deras hemsida eller genom kontakt med kursledare Niklas Waitong.