Utbildning och stöd

Varje användare behöver få en bra utbildning för att kunna använda Net-Klient på ett effektivt sätt. Se nedan vad vi erbjuder i utbildning och stöd

Grundutbildning i Net-Klient

För nya användare i datastödet Net-Klient finns en webbutbildning som består av ett antal utbildningsfilmer. Genom att se filmsekvenserna ges en grundläggande förståelse i hur man använder Net-Klient och vilka möjligheter datastödet erbjuder. Webbutbildningen finns på vår hemsida här.

Vidareutbildning i Net-Klient

Om ni redan har sett de utbildningsfilmer om Net-Klient som finns på vår hemsida (här) men vill ha mer stöd i ert arbete, kan vi komma till er för en workshop i datasal. Praktisk demonstration och möjlighet till påtaglig praktisk övning. Vi visar fördelarna med tidslinjen, dokumenthanteraren med bl.a. utredningsmallar (ex. Missbruksutredning för socialtjänsten baserad på ASI), funktionen att dela information på ett säkert sätt inne i systemet, mm.
Vi skräddarsyr utbildningen utefter era behov. Är det är någon speciell del ni vill lära er mer om?
⋅ UBÅT
⋅ Net-Kom, att dela och samverka kring en klient
⋅ Net-Plan Beslutsstöd
⋅ Statistik och Analys
Anmäl intresse>

Planerade utbildningar i Net-Statistik

När enheten efter en tid har byggt upp en databas med ärenden kan man anmäla sig till en utbildning i statistikverktyget Net-Statistik. De planerade utbildningarna i Västerås ingår i licenskostnaden kan ni alltså komma till utan extra kostnad. Boka här.

Planerade utbildningar i Net-Klient

Då vi åker ut i landet och håller utbildningar för deltagare i en viss region eller nätverk, finns ibland möjlighet att boka plats även för övriga. Om ett sådant event (Andra planerade utbildningar i Net-Klient) finns inplanerat lägger vi upp bokningsmöjlighet här.

Utbildning i ASI och metodstöd

Som ett komplement erbjuder vi även utbildning i ASI och metodstöd. Kontakta oss för att klargöra era behov, så skapar vi tillsammans ett upplägg för er. Nedan några exempel på det vi erbjuder:

ASI grundutbildning, (fyra dagar)

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem i samarbete med klienten. På ASI-utbildningen får deltagarna lära sig använda intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjuteknik. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens version ASI Grund 2007, uppdaterad mars 2017.
Lotta Johansson är certifierad utbildare med rätt att dela ut utbildningsbevis. Utbildningen sker under fyra heldagar fördelade på tre tillfällen.
Här kan du läsa mer om utbildningen och anmäla intresse>

Välkommen att boka plats till någon av våra planerade ASI-utbildningar här>

ASI repetitionsutbildning

Repetitions- och uppföljningsdagar för ASI-användare. Detta kräver att gruppen är ASI-utbildade och innebär uppfriskning av syftet med ASI-intervjun och dess områden, skattning samt den praktiska användningen av informationen.
Anmäl intresse> 

Grundläggande stöd i ert ASI-arbete, (halvdag)

Vi inventerar i förväg och ger stöd där ni befinner er. En kickoff-halvdag med resultat från andra om vad som faktiskt går att utläsa och dra nytta av i arbetsvardagen. Kanske har ni haft ett fungerande ASI-arbete men tappat fart? Har gamla medarbetare slutat eller har ni en ny ledning som inte har kunskap om ASI? Vi hjälper er att formulera en ASI-plan.
Anmäl intresse>