ASI grundutbildning

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem i samarbete med klienten. Det ger intervjuaren möjlighet att på ett strukturerat sätt bedöma klientens hjälpbehov inom olika livsområden. På ASI-utbildningen får deltagarna lära sig använda intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjuteknik.
Utbildningen bygger på Socialstyrelsens version ASI Grund 2007 (reviderad 2017). Gå gärna in på Socialstyrelsens hemsida och läs mer om metoden här. Där kan du även hitta ASI-manualen om du vill läsa innan utbildningen.

Tidsåtgång

Fyra dagars utbildning

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom missbruks- och beroendevård. Du ska ha möjlighet att genomföra träningsintervjuer på din arbetsplats under utbildningen.

Utbildare

Den som håller i ASI-utbildningen är Lotta Johansson, som är en ny resurs för Råbe & Kobberstad. Vid sidan av sitt arbete som ASI-utbildare och socialsekreterare i Vaggeryds kommun håller hon, på uppdrag av oss, utbildningar i våra datastöd och i ASI. Lotta har arbetat inom missbruk och beroende sedan 1995 och har erfarenhet av såväl öppenvård som heldygnsvård, stöd och behandling. De senaste 15 åren har hon arbetat som socialsekreterare med fördjupning på rutiner och stöd i arbetet samt verkat som mentor. Hon har arbetat med ASI sedan 2002 och är certifierad utbildare sedan 2012.

Innehåll

De olika momenten i ASI

  • Klientnyttan
  • Standardiserad bedömningsmetod
  • ASI-metoden i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården
  • Informera och introducera ASI för klient/patient utifrån ASI-metoden
  • Olika användningsområden
  • Bedömning av vårdnivå

Förberedelse

Mellan utbildningsdag 2 och 3 ska kursdeltagarna göra en egen grundintervju samt återkoppling och skicka dessa till utbildaren för bedömning.  Det är därför bra att boka in ett intervjutillfälle med en klient i god tid innan utbildningen. Mer information om detta får du vid utbildningens start. Förbered dig gärna genom att läsa om ASI-intervjun på Socialstyrelsens hemsida här

Utbildningsbevis

Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett utbildningsbevis! Observera att deltagande på samtliga dagar tillsammans med en godkänd grundintervju krävs för att bli godkänd!

Boka plats till någon av våra planerade ASI-utbildningar här

Vi erbjuder även en inventering av er personals utbildningsbehov samt utbildning för att komma igång med att arbeta med strukturerade metoder.
Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till info@rabekobberstad.se