Vår framtidsvision blir allt mer en verklighet!

Vi är stolta att kunna meddela våra användare att vi bygger vidare på vår vision:

”Vi ska vara ledande i Sverige på utveckling av datastöd inriktat mot vårdområdet
för personer med missbruksproblem och unga med problem.”

Intervju med Joel Kobberstad, vd på Råbe och Kobberstad

red_800_2986Vad händer i företaget idag?

Vi är nu åtta personer på Råbe och Kobberstad. Alla har olika kompetenser och perspektiv vilket gör att vi får en bredd i vårt kunnande. Detta har gett oss möjligheten att utveckla våra system – och det har resulterat i Net-Klient!

Vi håller utbildningar och dialogmöten om våra system. Vi har support, drift, förvaltning och driver utveckling, cirka 40 procent av vår omsättning går just till utveckling. Vårt mål är att ge fältet en bra service och stöd så att de kan fokusera sig på det direkta individarbetet. Det viktigaste i min mening är våra professionella användare och individerna som de arbetar med. Jag tycker den kontakten och det förtroende som vi har fått är ovärderlig och det har gett oss det självförtroende som gör att vi står där vi är idag.

Vi har vårt huvudkontor i Västerås och lokalkontor i Stockholm, Umeå och Jönköping. Våra användare är alltid välkomna att titta in!

Kan du beskriva vad Net-Klient är och varför ni utvecklar det?

Net-Klient är ett nytt system där vi samlat våra program ADAD-net, ASI-net och UBÅT (Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder) och dess statistikfunktioner på ett och samma ställe. Nya moduler som utvecklas kommer på ett naturligt sätt kunna införas i Net-Klient.

Vi har i Net-Klient även utvecklat nya funktioner som vi i kontakt med verksamheten sett att det finns behov av. Det har bland annat resulterat i att Net-Klient gör det möjligt för användare i kommuner, på landsting och på behandlingshem att med individens samtycke samverka kring individen. Eftersom vi har nationell databas kan användaren genom Net-Klient på ett säkert sätt dela och tillföra intervjuer och information på de ställen där individen befinner sig. Det gör det möjligt att följa individens vårdkedja – att gemensamt planera för kommande insatser, att följa pågående insatser och att följa upp avslutade insatser. Ett gemensamt stöd som kan användas på många sätt, som vid Samordnad individuell plan till exempel. Det gör också att individen inte behöver intervjuas fler gånger än nödvändigt!

I Net-Klient finns även en ny behörighet – en Lokal administratör. En eller ett par användare på varje organisation kommer att få en högre behörighet och kan då återställa lösenord och ta ut aktuella användarförteckningar, bland mycket annat.

Kort sagt utvecklar vi Net-Klient för att ge mer stöd på flera olika nivåer!

Vad skiljer Net-Klient och ASI-net?

Net-Klient är ett mer innehållsrikt program än ASI-net. De stora skillnaderna är att Net-Klient har en ny Tidslinje med ett planeringsverktyg, att ASI och UBÅT finns på ett och samma ställe samt möjlighet, som ett tillägg, att jobba mobilt från till exempel en läsplatta – allt tillsammans med än högre säkerhet. Vill användaren fortsätta att med det redan kända ASI-net har vi byggt in det i Net-Klient, där känner användaren direkt igen sig.

Den nya Tidslinjen i Net-Klient visar relevanta händelser i en individs liv med hjälp av en grafisk bild över intervjuer, insatser och händelser. Tidslinjen ger en överblick och är ett hjälpmedel för både användare och individ vid intervjutillfällen och vid återkoppling. Den är också ett stöd vid planering och uppföljning av vård!

Tidslinjen i Net-Klient
Tidsaxeln i Net-Klient

 

Vad skiljer Net-Klient och ADAD-net?

Förutom UBÅT är de nya funktionerna desamma som  för ASI-net.

Vad händer med mitt ADAD-/ASI-net?

ADAD-net, ASI-net och UBÅT kommer ersättas med Net-Klient. Kunderna kommer inte förlora någon data och det kommer att gå lika enkelt att arbeta i Net-Klient som i ert tidigare program. Jag vågar nog till och med säga att det kommer gå enklare och ni kommer direkt att få tillgång till helt nya spännande delar som effektiviserar och förenklar ert arbete.

Kommer min licenskostnad att öka?

Ja, till viss del. Att utveckla kostar pengar men vi räknar med att klara kostnaderna genom en mindre höjning av den årliga licenskostnaden.

Hur vet jag när Net-Klient finns tillgängligt och hur får jag mer information?

Vi kommer under år 2017 att anordna ett antal informationsmöten då vi kommer ut i landet och presenterar Net-Klient. Vi vill då ha fortsatt dialog med användarna för att fånga synpunkter och idéer.  All information kommer på vår hemsida – till de som anmält sig till vårt nyhetsbrev kommer även ett e-post. Vi kommer även meddela i ASI-net och i ADAD-net när det börjar bli dags.

Det finns flera nya delar i Net-Klient som vi inte berättat om här och det ska bli spännande och roligt att dela allt med våra användare!

 

Jag vill passa på att skicka med ett Tack till Tallgården, Värmlands län och
Linköpings kommun som är delaktiga i samverkansprojektet!

 

Har ni frågor är ni välkomna att ringa mig.

Joel Kobberstad

Råbe & Kobberstad

Mobil: 070-4176037

Läs mer om Net-Klient här