Våra program

För missbruksvård och vård av unga med problem

Under de senaste tio åren har vi i nära samarbete med användare, metodkunniga och Socialstyrelsen (IMS) utvecklat webbaserade datorprogram som är väl utprövade och lätta att använda.

För oss är det viktigt att handläggaren/behandlaren som utför intervjun och klienten får något tillbaka. Vi placerar klienten i centrum och ger en snabb tillgång till intervjuer och underlag som kan användas i behandlingsplanering och i direkt klientarbete.
De inbyggda statistikfunktionerna och uppbyggnaden med central databas stöder verksamhetsanalyser och forskning, med möjlighet till nationella jämförelser. ASI-net och ADAD-net används idag av över hälften av Sveriges kommuner samt inom sjukvård, behandlingshem och andra verksamheter. ASI och ADAD rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbrukarvården som tagits fram av Socialstyrelsen.

Våra datorprogram utvecklas under många år i nära samarbete med metodexperter, beställare och slutanvändare. Utvecklingen pågår fortlöpande, nya rapporter och verktyg läggs till och programmen uppdateras när metoden revideras. Det gör programmen väl utprövade i olika verksamheter och lätta att använda. Personkänslig information behandlas med samma säkerhetsrutiner och teknik som hos banker.