ADAD datastöd

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden och för att bygga upp en databas som kan användas i behandlingsplanering, verksamhetsanalyser, rapportering och forskning. Net-Klient tillgodoser de olika behov som den unge, handläggaren och verksamhetsansvarige har.

Net-Klient används idag av ca 200 kommuner, landsting och privata organisationer och innehåller stöd för inmatning av ADAD Inskrivning och Utskrivning, löpande textsammanställning med skattningsdiagram som växer fram under inmatning av intervjun.