ADAD metoden

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik. Instrumentet, som bygger på en intervju, har utvecklats i slutet av 1980-talet i USA av Alfred Friedman och Arlene Utada (1989) och syftar till att utveckla och förbättra ungdomsvården.

ADAD är uppbyggt på intervjuer med ungdomar vid inskrivning, utskrivning och efter behandling. Ungdomarna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering.

Instrumentet med manual förvaltas av Statens Institutionsstyrelse och du kan läsa mer om ADAD på deras hemsida här.

ADAD finns med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och du kan läsa mer om ADAD på Socialstyrelsens hemsida här.