ASI metoden

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad och strukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem. ASI-intervjun utvecklades i början på 1970-talet av den amerikanske missbruksforskaren Tom McLellan och hans kollegor vid universitet i Philadelphia. Råbe och Kobberstad var på besök i Philadelphia 2005 och tog del av det pågående forsknings- och utvecklingsarbetet. I dag är ASI-intervjun översatt till ett stort antal språk och används i många länder. 2017 reviderade Socialstyrelsen (IMS) den svenska versionen av ASI.

Instrumentet riktar sig till vuxna personer över 18 år med missbruks- och missbruksrelaterade problem och finns i två versioner, ASI Grund och ASI Uppföljning. Det finns även en tillagd modul – ASI Spel- som som utvecklats för att möta det ökande behovet av utredning och behandling av spelberoende i Sverige. ASI Spel ger en bild av de aktuella problemens omfattning och konsekvenser, samt behovet av hjälp.
Formuläret ASI Återkoppling är ett hjälpmedel till ASI-intervjun. Både ASI Spel och ASI Återkoppling finns med i datastödet Net-Klient.

Råbe och Kobberstad har tagit fram tilläggsfrågor till ASI Grund för Net-Plan i samarbete med bl.a. Socialstyrelsen, den amerikanske ASI-utbildaren Thomas H. Coyne (Ed.D., LCSW.) och användare i Sverige.

Metoden ASI förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen. Myndigheten står också för utbildning för utbildare. Läs mer om ASI på Socialstyrelsens hemsida här och om ASI-intervjun här.

Kontaktpersoner på Socialstyrelsen:
Anitta Litvinov, 075-247 32 34
Siv Nyström, 075-247 30 54

Du kan också läsa mer om metoden ASI och se filmsekvenser med exempel på Learning Transfer

Välkommen att boka plats till någon av våra planerade ASI-utbildningar här