ASI Spel

Bakgrund till ASI Spel och ASI Spel Uppföljning

ASI Spel och ASI Spel Uppföljning är två kortfattade och lättanvända formulär som utvecklats för att möta det ökande behovet av utredning och behandling av spelberoende i Sverige idag. Nuvarande versioner är framtagna av spelforskare och anpassade för aktuella förhållanden på den svenska spelmarknaden. Addiction Severity Index (ASI) är ett utbrett internationellt koncept som syftar till att ge en helhetsbild av klientens psykiatriska och sociala situation, med fokus på substansberoendeproblematik, och spelberoende passar väl in i modellen med tanke på den stora samsjukligheten (McLellan, Luborsky et al. 1980, McLellan, Luborsky et al. 1985).

Frågorna i ASI Spel omfattar spelandets historik och dess konsekvenser, samt graden av hjälpbehov. Grundfrågorna är utformade efter en amerikansk förlaga (ASI-G), som är validerad för att mäta allvarlighetsgraden av spelproblem i grupperna frekventa spelare, spelberoende i öppenvård, spelberoende i behandlingsstudie samt spelberoende vid samtidigt substansberoende (Lesieur and Blume 1992, Petry 2003, Petry 2007). Formuläret är uppbyggt i enlighet med övriga ASI-områden och skattningarna görs med motsvarande skattningsskalor. De kritiska frågorna, som utgör grunden för intervjuarskattningen, är markerade med understrykningar i intervjuformuläret. Uppföljning sker med ASI Spelmodul Uppföljning.

Den svenska versionen ASI Spel och ASI Spel Uppföljning (2017) har utvecklats av
Anders Håkansson1, specialistläkare, professor i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende
Carolina Widinghoff1, läkare, doktorand i beroendemedicin med inriktning på spelberoende.

Lunds Universitet, Beroendecentrum Malmö

 

Referenser

Lesieur, H. R. and S. B. Blume (1992). ”Modifying the addiction severity index for use in pathological gamblers.” The American Journal on Addictions 1(3): 240-247.

McLellan, A. T., L. Luborsky, J. Cacciola, J. Griffith, F. Evans, H. L. Barr and C. P. O’Brien (1985). ”New data from the Addiction Severity Index. Reliability and validity in three centers.” J Nerv Ment Dis 173(7): 412-423.

McLellan, A. T., L. Luborsky, G. E. Woody and C. P. O’Brien (1980). ”An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients. The Addiction Severity Index.” J Nerv Ment Dis 168(1): 26-33.

Petry, N. M. (2003). ”Validity of a gambling scale for the addiction severity index.” J Nerv Ment Dis 191(6): 399-407.

Petry, N. M. (2007). ”Concurrent and predictive validity of the Addiction Severity Index in pathological gamblers.” Am J Addict 16(4): 272-282.

 

Manual ASI Spel