Net-Analys

Tjänar klientarbete och verksamhetsutveckling och ger förutsättningar för systematisk uppföljning

Net-Analys är en unik och omfattande missbruksdatabas som baseras på data från kommunal och privat missbruksvård. Databasen är kvalitetssäkrad och avidentifierad, samt uppdateras kontinuerligt. Detta är ett pågående samarbete mellan professorerna Bengt-Åke och Kerstin Armelius och Råbe och Kobberstad. Net-Analys är tänkt att stödja och serva missbruksvården genom återkoppling av kunskap och resultat. Stödet ges på flera nivåer. Handläggare och behandlingspersonal får ta del av beslutsunderlag som stöd i arbetet med den enskilda klienten. Chefer och beslutsfattare kan ta ut resultat och verksamhetsunderlag. I den ordinarie licensen för Net-Klient ingår modulen Net-Analys.

Net-Analys ger stöd till handläggare och behandlingspersonal i klientarbetet. När en klient har genomfört en ASI-intervju kan man fråga Net-Analys vilken åtgärd som passar bäst? Net-Analys sammanställer förslag som visar vilka effekter olika åtgärder har gett för klienter med liknande problem. Det går även att ta del av effekter av enhetens åtgärder kategoriserat på olika problemprofiler. Resultaten beräknas från tidigare inregistrerade ASI-intervjuer och Ubåtar i hela missbruksdatabasen.

För chefer och beslutsfattare ger Net-Analys utförliga resultatrapporter som beskriver den egna verksamhetens klienter och deras problem. Förändringar och effekter sammanställs och återkopplas som färdiga rapporter med tabeller, diagram och textsammanställningar. Genom ett enkelt knapptryck får ni en färdig rapport som visar hur bra er missbruksvård är! Ni kan även jämföra er egen enhet med andra i Sverige. Resultaten ger kunskap och möjlighet att forma er verksamhet för att möta de problem och behov som era klienter har.

Läs mer här om Net-Klient – Statistik och Analys, som är en ny modul för ASI-användare, där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

Vi vill göra er uppmärksamma på att vissa funktioner är under utveckling och kommer inom kort.

 

På sidan Ubåtsnytt bjuder Täby och Södertälje kommun på verkliga rapporter från sin verksamhet.

Se här ett exempel på en verksamhetsrapport skapad i Net-Analys (PDF)