ASI Net-Plan

Stöd för initial vårdplanering

Verktyget Net-Plan Beslutsstöd är ett stöd i den initiala vårdplaneringen och underlättar val av vårdnivå samt omfattning av vården.
Net-Plan sorterar svaren, samt svar från tilläggsfrågor, i en ASI Grundintervju och bygger upp automatiska textsammanställningar utifrån 6 olika perspektiv. Sex dimensioner som American Society of Addiction Medicine, ASAM visat har särskild betydelse för att personer med missbruk eller beroende ska få rätt hjälp på rätt nivå. Dimensionerna är:

  • Abstinens
  • Fysisk hälsa
  • Psykisk hälsa
  • Levnadsförhållanden
  • Risk för återfall och fortsatt användning
  • Beredskap till förändring.

På uppdrag av RK har den amerikanske ASI-utbildaren Thomas H. Coyne (Ed.D., LCSW.) valt ut vilka frågor i ASI som ska ingå, samt tagit fram tilläggsfrågor för att kunna bygga textsammanställningar för respektive dimension. Därefter har materialet översatts och anpassats för svenska förhållanden i samarbete med Socialstyrelsen och användare i bla. Umeå, Karlstad samt Upplands Väsby. Skattningsskalor och vårdnivåer är anpassade till Cecilia Strandlunds och Anitta Litvinovs arbetsdokument – Stöd för initial vårdplanering. Vårdnivåerna är även anpassade till UBÅT – Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder.

ASI Grundformulär med tilläggsfrågor för Net-Plan

RK har fått tillåtelse från Socialstyrelsen att designa en särskild pappersversion av ASI-Grund där tilläggsfrågorna i Net-Plan ingår. Ladda ner formuläret nedan. Under inmatningen av en ASI Grund i Net-Klient kan användaren välja att visa tilläggsfrågorna genom att klicka på Visa Net-Plan.

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan 2017 (PDF)

Dokumentation och Manual för Net-Plan

Anitta Litvinov, Socialstyrelsen och Cecilia Strandlund, Socialstyrelsen står bakom dokumentet ‘Stöd för initial vårdplanering’.  Ett modell för bedömning av vårdnivå utifrån ASAMs dimensioner. Ladda ner dokumentet nedan. Nu finns även en manual för Net-Plan.

Manual för Net-Plan i ASI-net-programmet (PDF)

Stöd för initial vårdplanering, Anitta Litvinov och Cecilia Strandlund (PDF)