Net-Statistik

I Net-Statistik arbetar man med sina ASI- eller ADAD-data och skapar tabeller och diagram som kan användas till att bygga upp en rapport med det inbyggda rapportverktyget. Resultaten kan sparas för att uppdateras vid ett senare tillfälle, vilket gör det enkelt att sammanställa kontinuerliga årsrapporter som beskriver den egna verksamheten.
Det finns även ett antal fasta rapporter som går att ladda ner och öppnas i Word.

De inmatningar man gjort i ASI eller ADAD förs över till Net-Statistik varje natt och finns tillgängliga i Net-Statistik dagen därpå. Som stöd ges regelbundet utbildningar i hur man kan arbeta med verktyget.

Välj att logga in i Net-Klient med en statistikroll för att öppna Net-Statistik. För ASI-användare finns även Net-Analys i modulen Statistik och Analys. Läs mer om den nya modulen Statistik och Analys här.

Ni som ännu ej gått över till Net-Klient, utan har tillgång till ASI-net eller ADAD-net kan också få tillgång till Net-Statisitik. Klicka på ikonen för Net-Statistik och logga in med samma användarnamn och lösenord som ni har i ASI-net eller ADAD-net. Om inte ikonen för Net-Statistik dyker upp bredvid er ASI-net eller ADAD-net ikon i Råbe & Kobberstads portal så betyder det att ni saknar statistikbehörighet. Ta kontakt med oss så fixar vi det!

ikoner_citrix

Anmäl dig till en av våra planerade utbildningar i Net-Statistik här

Statistikmanual Net-Statistik ASI