UBÅT

Datastöd för Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder för ASI-användare

Tillsammans med ASI är UBÅT ett mycket brett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.
UBÅT är tillgängligt för alla som använder Net-Klient och innebär att man systematiskt kan beskriva och följa upp varje åtgärd som en klient erhåller.

Registrera åtgärder med UBÅT

I manualen för UBÅT förklaras hur man registrerar och beskriver åtgärder, samt ges förslag till preciseringar för varje åtgärd.
Sekvens nr. 10 i vår webbutbildning visar hur man registrerar en åtgärd och förklarar hur man fyller i formuläret UBÅT, klientupplevelse och handläggarupplevelse. Se filmsekvensen här

Resultatrapport

De fasta rapporterna från Net-Analys har utökats med en ny resultatrapport: Resultat för Åtgärder och Ställen, där effekter, brukarskattningar och handläggarskattningar för alla åtgärder och ställen redovisas. Rapporten bygger på data från både ASI och UBÅT och kan skapas med urval för tidsperioder, problemprofil, kön och ålder.

Genom att koppla samman UBÅT med ASI kan man på sikt besvara många frågor som är centrala i missbruksvård som t.ex. Har åtgärderna någon effekt på problemnivåerna i ASI? Finns det kombinationer av åtgärder som är mer eller mindre effektiva? Vilka åtgärder är mer effektiva för olika grupper av klienter? Finns det åtgärder som är ineffektiva eller ger negativa effekter?

Utan koppling till ASI kan man ändå med hjälp av åtgärdsformuläret UBÅT besvara många viktiga frågor i missbruksvård, t.ex. Vilka åtgärder får klienterna? Vilken omfattning och intensitet har olika åtgärder? Vad tycker klienter och handläggare om de åtgärder som klienten fått? Det går också att kartlägga åtgärder för en enskild klient.

Formulär och manual för UBÅT (PDF)

Formuläret UBÅT är utvecklat av Bengt-Åke och Kerstin Armelius, professorer emeriti vid Institutionen för Psykologi i Umeå, nu verksamma i Institutet för klinisk psykologi i Umeå.

Formulär UBÅT v.3

Manual till UBÅT

Läs mer om UBÅT på Ubåtsnytt (här) som är en hemsida för nyheter och rapporter från ASI och Ubåt som drivs av Bengt-Åke och Kerstin Armelius. På deras sida bjuder t.ex. Täby och Södertälje kommun på verkliga rapporter från sin verksamhet och du kan även ladda hem åhörarkopior från Bengt-Åkes och Kerstins presentationer.